مشتریان عزیز میتوانند هر گونه نارضایتی و شکایت خود را از طریق آدرس زیر که مربوط به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد، ثبت و پیگیری نمایند.
https://enamad.ir/Home/Complaint
و یا اگر میخواهید از زیر مجوعه های تیم گلدن ست، شکایتی نزد مدیریت بکنید از طریق فرم ارسال ایمیل صفحه اول سایت ، شکایت خود را ارسال و یا از طریق آدرس موجود در برگه تماس با ما حضوری شکایت خود را به ما برسانید تا سریعا رسیدگی و نتیجه به شما اعلام شود.